تعرفه عضویت در منوساز
امکانات
منوی فیروزه ای (سه ماهه) منوی نقره ای (شش ماهه) منوی برنزی (یک ساله) منوی طلایی
استفاده از قالب آماده رایگان
ارائه کلیه خدمات به همراه طراحی گرافیکی منوی اختصاصی و QRcode
عکاسی از غذا و ساخت تیزر تبلیغاتی
خروجی QRcode
ثبت دسته بندی نامحدود
ثبت غذای نامحدود
تغییر نامحدود منو
بروزرسانی قالب رایگان
امکان درج عکس
بروز رسانی نامحدود قیمت ها
ورود اولیه اطلاعات منو
ثبت دامنه IR به نام رستوران
ارائه ده عدد استند هرمی 18در 10 جهت نمایش QRCod با طرح اختصاصی
مبلغ (تومان)
تماس گرفته شود تماس گرفته شود تماس گرفته شود تماس گرفته شود